Devět pravd o golfu / 2. pravda: Aktivně čelí klimatickým změnámPo mnoho let golf aktivně přispívá udržitelnému rozvoji, ochraně životního prostředí a účinnému využívání zdrojů. Byly provedeny vědecké výzkumy, vyvinuty celé programy pro trvale udržitelný rozvoj, neustále se věnuje vzdělávání v oblasti životního prostředí.

Golf je jediným sportem, který je zapojen do Mezinárodní aliance pro sociální a ekologickou akreditaci a značení (ISEAL). Nezisková nadace GEO Foundation, která se zabývá odpovědným chováním samotných hřišť k životnímu prostředí, se řídí spoluprácí s Radou pro správu moří (MSC), Radou pro správu lesů (FSC) i organizacemi Fairtrade International a Rainforest Alliance.

Golfový OnCourse® program byl vypracován nadací GEO Foundation výhradně pro tři klíčové oblasti golfu:
a) provoz golfových zařízení,
b) rozvoj golfu,
c) modernizace golfu.
Je celosvětově přístupný, ulehčuje cílení, pozorování a komunikaci udržitelnosti. Program navíc poskytuje cestu k dosažení certifikace třetích stran (GEO Certified).

S programem spolupracují a jeho možností využívají golfové asociace a federace, zařízení a turnajové organizace ve více než 100 zemích světa. Spoluprací se zavazují ke zlepšování péče o přírodu, zachování zdrojů a podpoře komunit. Certifikaci GEO Certified® mají například i všechna hřiště, na kterých se hraje The Open Championship.

Ke spolupráci se stále přidávají i další hřiště po celém světě. Certifikaci obdrželo mimo jiné hřiště pro Olympijské hry 2016. Golfové hřiště Reserva de Marapenti Golf Course je první veřejné hřišti v Riu de Janeiru a důležitým odkazem Her.

Hřiště se veřejnosti otevřelo už několik týdnů po ukončení olympiády. Nachází se v pobřežní oblasti, která dříve postrádala vegetaci a byla obývána neaktivními živočišnými druhy. Dnes je charakterizována písčitou restingou, na které se nachází 33 hektarů listnatých stromů, které jsou v péči resortu. Do oblasti se rychle vrátily vzácné chráněné druhy včetně sýčka králičího, kajmana, kapybary, volavky, čejky a jespáka. Nezávislá verifikace zaznamenala navýšení vegetace o 167 % a biodiverzity ze 118 na 263 druhů.

Žádný jiný sport není aktivnější ve snaze čelit klimatickým změnám.


Zajímavosti

Devět pravd o golfu / 3. pravda: Zdraví a životospráva

Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila již v roce 2010 vědecky podložená doporučení s názvem 'Global Recommendations on Physical Activity for Health', který stanovuje doporučenou dobu, intenzitu a frekvenci fyzické aktivity prospěšné pro zdraví....

všechny zajímavosti

Víte, že

Par

Každá jamka má svoji normu, které se říká par jamky. Stejně tak i celé hřiště je znormováno svým parem, což je součet všech parů jamek. Tato norma je závislá na obtížnosti a délce dané jamky. Par je počet ran, na který by měl golfista jamku v ideálním případě uhrát. Na hřišti najdeš několik krátkých, tříparových jamek a několik dlouhých, pětiparových jamek. Nejčastější par jamky je 4.

číst další

Hřiště

Navštivte jedno z 110 hřišť

Navštivte jedno
z 110 hřišť

Zde nalezneš golfová hřitě zapojená do Bav se golfem...

všechna hřiště

Akce pro veřejnost

Zábavné golfové Soutěže

Golf Club Hradec Králové

přehled akcí
© Bav se golfem 2020

 

Zadej lokalitu

 

Po zadání tvé lokality ti zobrazíme nabídku nejbližších golfových hrišť. Najdi si svůj balíček a začni hrát golf!

Loading...

Pokračujte zde